7.2 Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 7.2 Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen

Dit aspect komt vooral aan bod in de nota Wonen waarmee in 2015 een start is gemaakt. In 2015 zijn de onderzoeken als basis voor deze nota aangeleverd. In deze nota  wordt rekening gehouden met een zo goed mogelijke spreiding en diversiteit aan woningen in alle kernen.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)