7.2.3 Meewerken aan passende particuliere initiatieven

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.2.3 Meewerken aan passende particuliere initiatieven

In 2015 heeft de gemeente medewerking verleend aan verschillende particuliere initiatieven om woningbouw te realiseren. Het betreft hier zowel functieveranderingslocaties als burgerinitiatieven in de kleinere kernen (Doornenburg en Angeren).

Daarnaast heeft de gemeente actief meegewerkt aan een initiatief vanuit het bedrijfsleven bij de organisatie van een woonmarkt. Doel van deze bijenkomst was om de woningmarkt weer in beweging te brengen door te informeren en enthousiasmeren. De woonmarkt vond plaats in het Stadhues te Huissen en werd bezocht door ruim 200 bezoekers.