7.2.1 Aanwijzen woningbouwlocaties

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.2.1 Aanwijzen woningbouwlocaties

In 2015 is een woningbouwnotitie opgesteld waarbij de prioriteit van het college om meer woningbouw in de kleine kernen mogelijk te maken, is opgenomen. Deze beleidswijziging paste binnen de kaders van de gemeentelijke  structuurvisie en de regionale afspraken over woningbouwprogrammering.
Daarnaast is een woningmarktverkenning door adviesbureau Companen uitgevoerd o.a. om de woonbehoefte tot op kernniveau in beeld te brengen.
Deze woningmarktverkenning heeft als basis gediend voor de startnotitie voor de beleidsnota wonen. Deze startnotitie is eind van het jaar met de raad besproken en zal in 2016 uitgewerkt worden tot een beleidsnota wonen.