7.1.1 Aanleg groen en speelruimtes

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.1.1 Aanleg groen en speelruimtes

De gemeente legt zelf geen openbaar groen of speelruimte meer aan, omdat hiervoor geen budgetten meer beschikbaar zijn. De rol van de gemeente is beperkt tot beheer van bestaande voorzieningen.
In 2015 is, conform de prestatieafspraken, in de nieuwbouwwijk Loovelden in Huissen
groen en speelruimte aangelegd onder verantwoording van de ontwikkelaars.