7.1 Verbeteren aantrekkelijkheid woonomgeving

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 7.1 Verbeteren aantrekkelijkheid woonomgeving

Voor het bewaken van de eigen identiteit van de verschillende kernen is de beleidsnota cultureel erfgoed vastgesteld.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)