4.2.2 Uitbreiden en verbeteren vestigingsmogelijkheden (aanbod/diversiteit bedrijfskavels)

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 4.2.2 Uitbreiden en verbeteren vestigingsmogelijkheden (aanbod/diversiteit bedrijfskavels)

Wat betreft het verbeteren van de vestigingsmogelijkheden is begin 2015 ingezet op het omzetten van de agrobestemming van het bedrijventerrein Agropark II, naar een reguliere bedrijfsbestemming. Onder invloed van de bestuurlijke afspraken met de provincie Gelderland is dit traject stopgezet. In 2015 is een parttime acquisiteur ingehuurd, die onder de vlag van “Next Garden Arnhem-Nijmegen” de acquisitie voor het tuinbouwcluster en het Agropark verzorgt. Hier zijn enkele “leads” uit voortgekomen, die in 2016 hun vervolg krijgen. Wat betreft grondverkoop wordt op  alle drie nieuwe terreinen meer inzet gepleegd op een directe, actieve en  adequate benadering van potentiële kandidaten. Dit heeft geleid tot circa 25 (nieuwe) contacten, waaruit twee grondverkopen zijn gevolgd, een op Agropark II en een op Houtakker II (0,07 ha). Met tussen 5 en 10 bedrijven zijn de gesprekken nog gaande. Om de dienstverlening te verbeteren is een ambtelijk verkoopteam in het leven geroepen, specifiek om in het kader van een potentiële grondtransactie ondernemersvragen snel te kunnen beantwoorden. Enkele keren is een advertentie geplaatst in een regionaal ondernemersblad.