4.2.3 Stimuleren startende ondernemers

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 4.2.3 Stimuleren startende ondernemers

IIn 2015 zijn er 11 starters ingestroomd van 15 ingekochte projecten. De gemeente ondersteunt en adviseert een aantal starters bij het opzetten, deelnemen aan en onderhouden van netwerken (ervaringsuitwisseling). Met de Rabobank en de gemeente Overbetuwe zijn netwerk- en thematische bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de Rabobank en de gemeente Overbetuwe. In het kader van netwerken en kennismaking met de gemeente is er een kennismakingsbijenkomst georganiseerd met de wethouder EZ. Startende ondernemers konden in de onlinenieuwsbrief voor ondernemers hun producten/diensten etaleren. In totaal zijn er 63 vragen via het ondernemersloket binnengekomen en afgehandeld.