4.2.4 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 4.2.4 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

Het digitale ondernemersloket is 1,5 jaar operationeel. Er zijn bedrjfsbezoeken afgelegd, thema-bijeenkomsten georganiseerd en 63 vragen van ondernemers via het digitale loket binnengekomen en afgehandeld. De digitale nieuwsbrief is vier keer verschenen in 2015 en digitaal verspreid onder ruim 800 lokale ondernemers en wordt als goed beoordeeld.
Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden tussen LTO, VERON, Greenport en winkeliersverenigingen.