4.2.5 Stimuleren verantwoord en duurzaam ondernemen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 4.2.5 Stimuleren verantwoord en duurzaam ondernemen

In het kader van het zogenoemde regiocontract is een subsidieregeling verduurzaming glastuinbouw opgezet en uitgevoerd. In totaal 9 tuinders hebben een projectvoorstel uitgevoerd. Daarmee is circa € 230.000 euro subsidie gemoeid. De projecten hebben bijgedragen tot substantiële jaarlijkse besparingen.
In regionaal verband is deelgenomen aan het overleg van de Groene Hub, een regionaal initiatief gericht op het stimuleren van de groene economie. Het project Groen Gas Gelderland is financieel rond gekomen. In het kader van de ontwikkeling van Next Garden is gewerkt aan drijvende zonnepanelen, aansluiting op een stadswarmtenet.

Op het bedrijventerrein Pannenhuis is gestart met parkmanagement in de vorm van collectieve beveiliging, Voorbereidingen zijn getroffen om op 4 locaties cameramasten te realiseren.