4.3 Optimaliseren aansluiting beschikbare arbeidsplaatsen en daarvoor geschikte mensen

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 4.3 Optimaliseren aansluiting beschikbare arbeidsplaatsen en daarvoor geschikte mensen

Lokale werkgeversbenadering is aanbodgerichte matching van werkzoekenden
Ons uitkeringsbestand leent zich uitsluitend voor een aanbodgerichte benadering.
Dit betekent dat we bij het plaatsen van kandidaten maatwerk leveren. Werkgevers blijken onze 24/7 uurs bereikbaarheid te waarderen bij de plaatsing van een werkzoekende én het ontzorgen van de werkgever. We stellen vast dat bij een zorgvuldige inzet van de aanbodgerichte match van kandidaten, werkgevers bereid zijn om meer te investeren in kandidaten met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Regionale werkgeversbenadering
Lingewaard wil met regio gemeenten samenwerken bij de regionale werkgeversdienstverlening.
Concrete samenwerkingsafspraken zijn in 2015 niet gerealiseerd omdat het regionale werkgeversservicepunt zich uitsluitend  richt op vraaggerichte matching van werkzoekenden (focus op vraag vanuit de werkgever) en ons uitkeringsbestand zich daar niet voor leent. Inventarisatie van samenwerkingsmogelijkheden zetten wij in 2016 voort omdat wij regionale samenwerking belangrijk vinden. De behandeling van de keuzemogelijkheden voor definitieve aansluiting bij het WSP staan voor de raad van juni 2016 gepland (LTA)

Integrale samenwerking met team economische zaken
Onder verwijzing naar prestatiedoel 1.2.5.(faciliteren gerichte scholing) en 2.3.2 (werkgelegenheid) zijn de afdeling economische zaken en het team werk en inkomen samenwerkingspartners bij het acquireren van banen bij werkgevers. Bij evenementen en voorlichting aan werkgevers vanuit de afdeling economische zaken worden de re-integratie accountmanagers betrokken voor informatie aan lokale ondernemers. Het bestendigen van integrale afspraken rond het regionale en lokale werkgeversbeleid wordt opgenomen in het economisch beleidsplan vanaf 2016.