4.1.2 Vergroten bekendheid over recreatief product

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 4.1.2 Vergroten bekendheid over recreatief product

In 2015 is er een aantal nieuwe fietsroutes (folders) op basis van knooppunten met als thema water (Rijn-Waal-Linge) gerealiseerd.  
De vrijwilligers van het VVV hebben zich in 2015 ingezet om de fietstocht op de Huissense Dag weer nieuw leven in te blazen. Dit is positief ontvangen en gaat in 2016 een vervolg krijgen. Ook de social media werkgroep heeft veel nieuwe volgers gekregen via Twitter en Facebook. Er worden gemiddeld 2 a 3 berichten per week verstuurd.
De VVV Lingewaard blijft een belangrijke schakel in de promotie van Lingewaard en omgeving. In 2015 waren er 23 vrijwilligers actief voor het VVV Lingewaard.
Op alle bruggen zijn over de Linge in Lingewaard en Overbetuwe borden geplaatst met de naam aanduiding Linge. De lijn van de toeristische bewegwijzering is hierbij gevolgd (bruin borden witte letters).

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Info over evenementen en promotie toeristische producten

Volgers twitter
Volgers facebook
Aantal berichten / week

500
250
5

450
200
2,5