4.1.1 Stimuleren kleinschalige toeristisch/recreatieve activiteiten op het platteland

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 4.1.1 Stimuleren kleinschalige toeristisch/recreatieve activiteiten op het platteland

De gemeente wil ruimte bieden aan agrotoeristische ontwikkelingen. Wij doen dit onder meer door het flexibeler toepassen van bouw en gebruiksregels bij agrarische percelen en –gebouwen, waardoor deze percelen en gebouwen ook voor toeristische doeleinden kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een bed- en breakfast.
Een andere ontwikkeling op agrotoeristisch gebied is dat in het standplaatsenbeleid is geregeld dat voor fruitstalletjes vanuit boomgaarden en verkoop bij de boer geen vergunning noodzakelijk is.