4.1 Stimuleren van toerisme en recreatie

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 4.1 Stimuleren van toerisme en recreatie

Met de actualisering van bestemmingsplannen en van beleidsregels is het gemakkelijker geworden om nevenactiviteiten op het gebied van recreatie / toerisme te ontplooien.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)