3.2.4 Stimuleren fietsen en OV-gebruik

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.2.4 Stimuleren fietsen en OV-gebruik

Vanwege de grote toename van het fietsgebruik om de halten van lijn 300 te bereiken, zijn er bij een aantal halten fietsenstallingen bij geplaatst. De provincie Gelderland heeft daartoe een bijdrage in de kosten geleverd.