3.2 Veilig en duurzaam verkeer

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 3.2 Veilig en duurzaam verkeer

De provincie heeft een beschikking verleend over € 135.000 voor extra fietsenstallingen langs HOV-lijn 300. Doel is het om te voldoen aan de stijgende vraag, zodat nog meer mensen gebruik kunnen maken van de combinatie fiets en bus. De resterende 10% als gemeentelijke bijdrage kan worden gefinancierd door het budget voor duurzaamheid. Dit project is uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)