3.2.1 Verminderen veiligheidsrisico's op wegen en fietspaden

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.2.1 Verminderen veiligheidsrisico's op wegen en fietspaden

Naar aanleiding van de evaluatienota is door de gemeenteraad een discussie gevoerd over de aanpak van de verkeersonveiligheid op de dijkwegen. De uiteenlopende opvattingen over deze aanpak gaven onvoldoende grond om tot een verdere uitvoering te komen. De gemeenteraad ontvangt in 2016 een uitvoeringsvoorstel gericht op de aanpak van de verkeersonveiligheid op de dijkwegen.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Aanbrengen 60 km/uur inrichting op de dijkwegen

Lengte dijkweg waar de maximum snelheid is verlaagd

5 km

5 km