3.2.3 Veiliger maken van schoolomgevingen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.2.3 Veiliger maken van schoolomgevingen

In Angeren, Bemmel en Haalderen zijn basisscholen voorzien van schoolzones en schoolroutes. De genomen maatregelen zijn geëvalueerd. De bevindingen zullen in 2016 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.