3.1.2 Verbeteren ontsluitingen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.1.2 Verbeteren ontsluitingen

Door ontbreken van de financiële middelen (ontbreken bijdragen derden, zoals aangegeven in de Programmabegroting 2015) hebben er geen activiteiten plaatsgevonden, anders dan het in de Programmabegroting genoemde project “verknopen fietsnetwerken Arnhem –Huissen” ,dat ten aanzien van de uitvoering is doorgeschoven naar 2016 omdat dit project onderdeel is van een door de provincie uit te voeren project met betrekking tot de vervanging van verkeerslichten bij de opritten van de Pleijweg.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Verkeersmaatregelen, en aanpassing en aanleg van infrastructuur

Reductie van verkeersslachtoffers

Max 18
slachtoffers

16 slachtoffers