3.1.3 Verbeteren doorstroming

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.1.3 Verbeteren doorstroming

Door ontbreken van de financiële middelen (ontbreken bijdragen derden, zoals aangegeven in de Programmabegroting 2015) hebben er geen activiteiten plaatsgevonden, anders dan het in de Programmabegroting genoemde project “vervanging verkeersregelinstallaties kruising ir. Molsweg-Pleijweg” ,dat ten aanzien van de uitvoering is doorgeschoven naar 2016 omdat dit project onderdeel is van een door de provincie uit te voeren project met betrekking tot de vervanging van verkeerslichten bij de opritten van de Pleijweg, zowel in de gemeente Arnhem als in de gemeente Lingewaard.