7 Grondbeleid

Jaarverslag bouwgrondexploitatie 2015

Ten behoeve van dit jaarverslag zijn alle grondexploitaties geactualiseerd. Bij de actualisatie van de grondexploitaties zijn de volgende kengetallen gehanteerd:

Rentevoet      :   4%
Inflatie          :   2%
Opbrengstenstijging   :   0%[1]

In de financiële overzichten staan voor alle complexen in exploitatie de eindwaarden genoemd, zoals ze gecalculeerd zijn per 1-1-2015 en 1-1-2016. De gevolgen van de wijzigingen zijn weergegeven in de kolommen “Bijstelling verliesvoorziening”, “Algemene Reserve Grondexploitatie” en “Rekeningresultaat jaarrekening 2015” of “Algemene Reserve”.

[1] Vanaf 2022 voor de bedrijventerreinen 2% opbrengstenstijging.

Industrieterreinen

Industrieterreinen

V=voordeel  N=nadeel

Bijstelling verlies- voorziening

Algemene Reserve Grond-exploitatie

Algemene Reserve

Eindwaarde
 1-1-2015

Eindwaarde  1-1-2016

G.040 Agropark, Huissen

804.222 V

815.761 V

G.043 Pannenhuis II, Huissen

593.637 V

660.768 N

660.800

- 383.961

- 276.839

G.045 Houtakker II, Bemmel

564.415 V

153.539 V

G.090 Herontw. veilingterrein, Huissen

2.319 V

49 N

Totaal

660.800

- 383.961

-276.839

Glastuinbouw

Glastuinbouw

V=voordeel  N=nadeel

Bijstelling verlies- voorziening

Algemene Reserve Grond-exploitatie

Rekening- resultaat
Jaarrekening 2015

Eindwaarde
1-1-2015

Eindwaarde  1-1-2016

G.055 Bergerden, Huissen

p.m.#

7.126.053

-7.126.053

G.073 Glastuinbouw Huissen/Angeren

10.210 V

125.106 V

Totaal

7.126.053

-7.126.053

Agrarisch

Agrarisch

V=voordeel  N=nadeel

Bijstelling verlies- voorziening

Algemene Reserve Grond-exploitatie

Rekening- resultaat
Jaarrekening 2015

Eindwaarde
1-1-2015

Eindwaarde  1-1-2016

G.097 Bergerdensestraat 21, Bemmel

261 V

Totaal

Woningbouw

Woningbouw

V=voordeel  N=nadeel

Bijstelling verlies- voorziening

Algemene Reserve Grond-exploitatie

Rekening- resultaat
Jaarrekening 2015

Eindwaarde
1-1-2015

Eindwaarde  1-1-2016

G.032 Markt 20-24, Gendt

493.658 V

492.588 V

G.042 Fitness Centrum, Huissen

85.325 N

89.138 N

 3.800

-3.800

G.044 Sancta Maria, Huissen

25.576 N

25.600

-25.600

G.047 De Halden II, Haalderen

129.977 V

146.741 V

G.051 Loovelden, Huissen

227.066 V

342.123 V

G.066 Wijngaardenier, Huissen

11.669 V

12.633 V

G.078 Vleumingen (11 woningen), Gendt

52.685 N

51.829 N

-800

800

G.080 Groenestraat 3, Bemmel

8.239 V

7.921 V

G.084 Ceres, Bemmel

11.150 V

16.003 V

G.085 Van Kleefstraat, Huissen

6.803 N

14.534 N

7.700

-7.700

G.088 Loostraat 55a-57, Huissen

207 N

5.710 V

G.094 Burchtgraafstraat, Gendt

11.064 V

Totaal

36.300

-36.300

Functieverandering

Functieverandering

V=voordeel  N=nadeel

Bijstelling verlies- voorziening

Algemene Reserve Grond-exploitatie

Rekening- resultaat
Jaarrekening 2015

Eindwaarde
 1-1-2015

Eindwaarde  1-1-2016

G.076 Munnikhofsestraat 9, Gendt

9.917 V

9.284 V

G.081 Zandvoort 21, Gendt

1.892 V

938 V

G.083 Nevelveld 8, Bemmel

6.624 V

7.708 V

G.089 Kamervoort 25, Angeren

83 N

7.897 V

G.091 Munnikhofsestraat 12a, Gendt

4.946 V

4.091 V

G.092 Molenwei 33, Bemmel

234 N

2.062 V

G.093 Smidstraat 1-3, Gendt

3.986 V

G.095 Muntstraat 11, Huissen

4.023 V

G.096 Doornenburgsestraat 28, Gendt

4.059 V

Totaal

Centrumplannen

Centrumplannen

V=voordeel  N=nadeel

Bijstelling verlies- voorziening

Algemene Reserve Grond-exploitatie

Rekening- resultaat
Jaarrekening 2015

Eindwaarde
 1-1-2015

Eindwaarde  1-1-2016

Centrumplan Bemmel

G.011 Loostraat / Centrumplan Bemmel

349.758 N

378.226 N

28.500

-28.500

Centrumplan Huissen

G.098 AH Huissen

12.582 V

Totaal

28.500

-28.500

Complexen in voorbereiding

Complexen in voorbereiding

V=voordeel  N=nadeel

Bijstelling verlies- voorziening

Algemene Reserve Grond-exploitatie

Rekening- resultaat
Jaarrekening 2015

Boekwaarde 31-12-2015

Marktwaarde 31-12-2015

Woningbouw

G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel

462.735 N

Totaal

De boekwaarde is het saldo van de gerealiseerde kosten en gerealiseerde opbrengsten per genoemde datum. In deze boekwaarde zijn ook de rentekosten en -opbrengsten verwerkt.
De marktwaarde betreft de waarde van de grond in de huidige bestemming. Wanneer afgezien wordt van ontwikkeling is dit vaak een agrarische waarde.

Afgesloten projecten

Afgesloten complexen

V=voordeel  N=nadeel

Bijstelling verlies- voorziening

Algemene Reserve Grond-exploitatie

Rekening- resultaat
Jaarrekening 2015

G.016 Nije Hof, Angeren

4.256 V

4.256

G.028 Maliebaan- Roode Wald, Angeren

273.621 N

-273.100

- 521

G.033 Bloemstraat, Huissen

212.981 N

-214.600

 1.619

G.062 Kersentuin, Angeren

2.648 V

2.648

G.079 Zandsehof, Huissen

31.226 V

31.226

G.082 Van Voorststraat 1, Huissen

5.837 V

5.837

G.087 De Heister 2, Bemmel

6.489 V

6.489

Totaal

-487.700

51.554

Totaal bouwgrondexploitatie

Totaal bouwgrondexploitatie

V=voordeel  N=nadeel

Bijstelling verlies- voorziening

Algemene Reserve Grond-exploitatie

Algemene Reserve

Rekening- resultaat
Jaarrekening 2015

Industrieterreinen

660.800

-383.961

-276.839

Glastuinbouw

7.126.053

7.126.053

Agrarisch

Woningbouw

36.300

-36.300

Functieverandering

Centrumplan Bemmel

28.500

-28.500

Centrumplan Huissen

Complexen in voorbereiding

Afgesloten complexen

-487.700

51.554

Totaal Bergerden

7.126.053

7.126.053

Totaal overige complexen

237.900

-397.207

-276.839