11.1.2 Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar peil

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 11.1.2 Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar peil

Het totaal van de reserves en voorzieningen bedraagt op 31 december 2015 € 66,6 miljoen. Eind 2014 was dit nog € 69,3 miljoen. De reserves en voorzieningen worden toegelicht in paragraaf 6.3 respectievelijk paragraaf 6.4 van de jaarrekening. Het overzicht van de reserves en voorzieningen is eind 2015 geactualiseerd en in maart 2016 ter informatie aan de gemeenteraad voorgelegd.