11.3 Beheersbare risico's

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 11.3 Beheersbare risico's

De nieuwe wijze van inventariseren, kwalificeren en rapporteren over de risico's heeft geleid tot meer inzicht en duidelijkheid voor de raad over die risico's en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)