5.1 Verbeteren fysieke leefbaarheid

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 5.1 Verbeteren fysieke leefbaarheid

Naast de aanpak in de leefbaarheidsplannen en de activiteiten van de wijkplatforms, is er permanent
aandacht besteed aan meldingen van knelpunten en incidenten in de fysieke leefomgeving. Deze zijn,
wanneer mogelijk, direct aangepakt.