5.2 Versterken identiteit

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 5.2 Versterken identiteit

Voor het bewaken van de eigen identiteit van de verschillende woonkernen is de beleidsnota cultureel erfgoed vastgesteld.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)