5.2.2 Stimuleren betrokkenheid inwoners bij behoud cultureel erfgoed

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 5.2.2 Stimuleren betrokkenheid inwoners bij behoud cultureel erfgoed

In 2015 is de monumentenprijs vertrekt aan de Vrienden van Huissen voor het herstellen van de monumentale watertoren. Vanuit historische kringen en bevolking zijn de genomineerden aangedragen.
De jaarlijkse informatieavond voor monumenteigenaren vond dit jaar plaats in kasteel Doornenburg. Naast het verstrekken praktische en bruikbare informatie over monumenten was er ook ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen.
Bij het opstellen de beleidsnota en de cultuurhistorische waardenkaart zijn in een aantal sessies ook vertegenwoordigers van monumenteigenaren en de historische kringen  betrokken geweest.