5.3 Verbeteren centrumvoorzieningen

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 5.3 Verbeteren centrumvoorzieningen

In Huissen (Marktgebouw) en in Bemmel (Uitbreiding Lidl) is gewerkt aan de versterking van het winkelgebied.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)