5.3.1 Versterken detailhandelstructuur

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 5.3.1 Versterken detailhandelstructuur

Het bestemmingsplan dat de uitbreiding van de bestaande Lidl vestiging aan de Loostraat in Bemmel mogelijk maakt is in november 2015 door de raad vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep aangetekend. Verwacht wordt dat dit vóór de zomer van 2016 behandeld zal worden, zodat na de zomervakantie met de bouw gestart kan worden.
Het marktgebouw in Huissen heeft een facelift ondergaan, de Hema heeft haar intrek genomen in dit pand. Het ontwerp bestemmingsplan voor Albert Heijn en het ontwerp bouwplan hebben ter inzage gelegen. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend. De verwachting is dat het bestemmingsplan vóór de zomervakantie ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden.
In Haalderen heeft zich onvoorzien een ALDI gevestigd, omdat het bestemmingsplan dit toe liet. Deze vestiging past niet in het beleid van verdere concentratie van de detailhandel in de kernen Huissen, Bemmel en Gendt.