Hoe staan we er financieel voor?

Reserves en voorzieningen

Op 31 december 2015 was er € 42,8 miljoen beschikbaar in de reserves, waar dat een jaar eerder nog € 52,4 miljoen was. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door het rekeningresulaat 2015 waarin een verhoging van de verliesvoorziening voor GR Bergerden met ruim € 7 miljoen is verwerkt.

De stand van de voorzieningen bedraagt eind 2015 € 23,8 miljoen. Eind 2014 was € 16,9 miljoen beschikbaar.  Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de hiervoor al genoemde verhoging van de verliesvoorziening voor GR Bergerden.