Hoe staan we er financieel voor?

Leningenportefeuille

In de begroting 2015 zijn wij ervan uitgegaan dat het totaal van de afgesloten langlopende geldleningen op 1 januari € 88,7 miljoen en op 31 december € 91,0 miljoen zou bedragen. In werkelijkheid is de stand op 1 januari € 78,7 miljoen en op 31 december € 76,0 miljoen.
Het verschil van € 15 miljoen wordt veroorzaakt doordat in 2014 en 2015 nieuwe leningen van € 10 respectievelijk € 5 miljoen niet afgesloten hoefden te worden. Het goed sturen op liquiditeiten en het achterblijven van investeringen heeft er ook in 2015 voor gezorgd dat geen aanvullende financiering nodig was.