1.2.1 Stimuleren behalen startkwalificatie door jongeren

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.2.1 Stimuleren behalen startkwalificatie door jongeren

De inzet die door de gemeente wordt geleverd op dit terrein heeft goede resultaten, zo blijkt uit het jaarverslag Leerplicht 2015. Hierin staat dat het aantal meldingen rond voortijdig schoolverlaten is teruggelopen van 8 % naar 5 % in het schooljaar 2014-2015. Op de site "Voortijdig Schoolverlater Verkenner" (VSV) staat daarbij dat in Lingewaard de schooluitval zonder startkwalificatie 1.3% is. Deze meeste recente cijfers zijn weliswaar over het schooljaar 2013-2014 maar zijn pas in november 2015 beschikbaar gekomen. Duidelijk is dat we beter scoren dan de in de begroting geformuleerde prestatie indicator van 2%.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2014

Diverse activiteiten

Percentage voortijdig schoolverlaters

2 %

1,3%