1.2.4 Ondersteuning bieden bij volwasseneducatie

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.2.4 Ondersteuning bieden bij volwasseneducatie

De uitvoering en financiën voor de volwasseneneducatie verloopt steeds sterker via de centrumgemeente Arnhem. In 2015 is in overleg met de regiogemeenten het Regionaal Educatieplan vastgesteld en in uitvoering genomen. Een van de activiteiten die door de bibliotheek Lingewaard in 2015 is gestart is Digisterker. Een project dat zich richt op het versterken van de digitale vaardigheden bij laaggeletterden.