1.2.3 Bieden van natuureducatie

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.2.3 Bieden van natuureducatie

De Stichting Lingewaard Natuurlijk heeft ook in 2015 met inzet van veel vrijwilligers en met veel enthousiasme, uitvoering gegeven aan de natuureducatie op de basisscholen. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan milieueducatie en het positief beleven van de natuur.