10.3 Optimaliseren klantgerichte dienstverlening

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 10.3 Optimaliseren klantgerichte dienstverlening

Wat hebben we in 2015 gedaan om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren?

In 2015 is veel tijd en energie geïnvesteerd in onderzoek (waarvoor komt een bezoeker naar www.lingewaard.nl en via welk device bezoekt hij dan die website). Met de uitkomsten van dit zogenaamde toptakenonderzoek is een compleet nieuwe website gebouwd. Deze website is volledig ingericht naar de wens van de bezoeker. Alles wat goed vindbaar moet zijn staat vooraan in de etalage, alles waar minder vaak om wordt gevraagd staat wat verder naar achteren in de winkel. Sommige zaken waar nooit om werd gevraagd zijn niet meer te vinden op de toptakensite. De nieuwe website is in de laatste week van december 2015 in de lucht gegaan. De eerste reacties zijn uitermate positief en reeds in de eerste weken na de livegang is er een lichte stijging te zien bij een aantal digitale producten ten opzichte van de analoge aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de digitale aangiften van verhuizingen.

Om daarmee verder te gaan. Op het vakgebied van burgerzaken is actief deelgenomen aan een aantal pilots. De leverancier van de gebruikte software heeft samen met een aantal kwartiermakersgemeenten (waaronder Lingewaard) een aantal processen volledig digitaal gemaakt waardoor de burger niet meer naar het gemeentekantoor hoeft te komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aangiften van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden). De geboorte aangifte is reeds live gezet, de andere 2 volgen begin 2016. Een groot aantal andere producten en (web)formulieren zijn en worden verbeterd om de aanvrager zoveel mogelijk te ontlasten en de processen zo soepel als mogelijk te laten verlopen. Hiermee zit Lingewaard meteen in de kopgroep van Nederlandse gemeenten. Vanaf begin 2016 gaat uitgebreid campagne worden gevoerd om onze klanten te verleiden om het digitale kanaal te gebruiken. De campagne en materialen zijn in 2015 ontwikkeld.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)