1.1.2 Opvoedingsondersteuning

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.1.2 Opvoedingsondersteuning

De opvoedingsondersteuning is vanaf 2015 van het CJG overgegaan naar SWL en voor een beperkt deel naar gespecialiseerde contractpartijen in het sociaal domein. Het opnieuw goed neerzetten van deze dienstverlening heeft een aanlooptijd gekend maar op dit moment loopt het weer goed. De aanmeldingen zijn nu weer op een normaal niveau.