10.1.2 Bevorderen veilige woon- en leefomgeving

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 10.1.2 Bevorderen veilige woon- en leefomgeving

Criminaliteit in de woon-en leefomgeving komt nog steeds voor, maar was in 2015 niet buitensporig vergeleken met andere gemeenten van vergelijkbare grootte. Daarmee is niet gezegd dat deze criminaliteit geen impact heeft op de slachtoffers, integendeel, een woninginbraak, autodiefstal of vernieling van persoonlijk bezit roept nog steeds veel (terechte) emotie op en heeft een negatief effect op de veiligheidsbeleving.
Een deel van de criminaliteit, met name geweldsdelicten en vernielingen, vindt plaats onder invloed van alcohol en/of drugs, daarom is hieraan in 2015 extra aandacht besteed, bijvoorbeeld in het kader van evenementen. Ook is de samenwerking met evenementenorganisatoren verder verbeterd, de afbakening van verantwoordelijkheden voor een veilig verloop zijn nader gespecificeerd en er wordt steeds meer aan de voorkant overleg gevoerd over geplande activiteiten, regelgeving en mogelijke bedreigingen van het evenement. In 2015 zijn 125 evenementenvergunningen verleend en 95 meldingen voor kleinere evenementen ontvangen en afgedaan.
De gemeente voert handhavingstaken uit in het openbare gebied, daarvoor worden opsporingsambtenaren en toezichthouders ingezet. De gemeentelijke BOA’s publiek domein hebben in 2015 ruim 700 meldingen behandeld, uiteenlopend van verkeersoverlast tot milieudelicten in het publieke domein.