10.1.3 Beperken overlast

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 10.1.3 Beperken overlast

De leefbaarheid in een woonwijk of kern kan worden aangetast door allerlei vormen van overlast gevend gedrag. In 2015 zijn overlast gevende groepen jongeren in kaart gebracht en is de persoonsgerichte aanpak toegepast, daarbij zijn ook de ouders nadrukkelijk betrokken.
Bij de aanpak van leefbaarheidsproblemen wordt nauw samengewerkt met de politie, het Openbaar Ministerie, SWL en andere maatschappelijk- en zorginstellingen.