10.4.3 Organiseren verkiezingen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 10.4.3 Organiseren verkiezingen

Op 18 maart 2015 hebben dubbele verkiezingen plaatsgevonden, namelijk de Statenverkiezingen voor de Provincie, en de verkiezingen voor de Waterschappen. Beide verkiezingen zijn op 1 dag gehouden en conform de geldende wet- en regelgeving uitgevoerd. Aangezien het ging om dubbele verkiezingen zijn een aantal zaken anders gegaan dan bij reguliere verkiezingen. Zo werden de stemmen bijvoorbeeld pas de dag na de verkiezingen centraal op 1 plaats geteld. Het gehele proces is uitgebreid geëvalueerd en terug gekoppeld aan het ministerie van Binnenlandse zaken en de Kiesraad.