4 Financiering

4. Organisatie / informatievoorziening

De liquiditeitenplanning is in 2015 twee maal volledig geactualiseerd. Hiervoor heeft de medewerker treasury regelmatig contact gehad met de diverse budgetbeheerders en budgethouders. Tussentijds bekend geworden mutaties zijn onmiddellijk verwerkt. Met de projectleiders inzake het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn eind 2015 nieuwe afspraken gemaakt om een betere planning van de daadwerkelijke geldstromen uit het GRP mogelijk te maken. De liquiditeitenplanning is door het jaar heen zo actueel mogelijk gehouden.