6 Verbonden partijen

De visie op verbonden partijen

We beseffen dat, tegen de achtergrond van de steeds verdere uitbreiding en complexiteit, we niet al onze taken altijd meer zelfstandig kunnen uitvoeren. Samenwerking met andere partners, waaronder andere overheden, kan dan een oplossing bieden. Wanneer dit geformaliseerd dient te worden hebben we een voorkeur voor een publieke rechtsvorm (gemeenschappelijke regeling) boven een private rechtsvorm (NV, B.V. of Stichting).