1 Lokale heffingen

Kostendekkenheid

Onderstaand is per heffing de mate van kostendekkendheid weergegeven.
Algemeen: voor de toelichtingen op de verschillen tussen Begroting en Rekening verwijzen wij u naar de toelichtingen in de Jaarrekening 2015.