10.2.2 Communiceren van besluiten

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 10.2.2 Communiceren van besluiten

De inhoud van een besluit bepaalt welke (groepen) inwoners belang hebben bij bepaalde informatie over een besluit. Daarnaast zijn er verschillende manieren en media waarmee inwoners en organisaties kunnen worden geïnformeerd. Steeds wordt nagegaan welke communicatiemix het meest efficiënt is voor het betreffende doel en de betreffende doelgroep.