Toelichtingen en specificaties

Overzicht van de aanwending van het bedrag onvoorzien

In de begroting 2015 is het budget voor onvoorziene uitgaven geraamd op nihil. In lijn hiermee zijn er ook geen uitgaven ten laste van dit budget gedaan.