Toelichtingen en specificaties

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Het doel van de WNT is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt.

In 2015 is de norm gesteld op maximaal 100% van het salaris van een minister. Voor het verslagjaar 2015 komt dat neer op € 178.000, inclusief belaste kosten en pensioenbijdrage werkgever. In 2015 zijn geen inkomens verstrekt die uitgaan boven deze norm.

Naam

Greep T.G.L.

Wijnia J.

Functie(s)

Griffier

Gemeente-secretaris

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015

 1-1 t/m 31-12 

 1-1 t/m 31-12 

Omvang dienstverband

 1,0 fte 

 1,0 fte 

Gewezen topfunctionaris

 nee 

 nee 

(Fictieve) dienstbetrekking

 ja 

 ja 

Bezoldiging

Beloning

           79.916

         94.694

Belastbare onkostenvergoeding

                    -

                    -

Beloningen betaalbaar op termijn

           10.627

           13.729

Totaal bezoldiging

           90.543

         108.423

Toepasselijk WNT-maximum 2015

         178.000

         178.000

Gegevens 2014

Duur dienstverband in 2014

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband

1,0 fte

1,0 fte

Gewezen topfunctionaris

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning

           86.519

           94.761

Belastbare onkostenvergoeding

                 48

                    -

Beloningen betaalbaar op termijn

           12.427

           14.952

Totaal bezoldiging

           98.994

         109.713

Toepasselijk WNT-maximum 2014

         230.474

         230.474