5 Bedrijfsvoering

Wat hebben we bereikt?

A. Optimaal personeelsbestand. Een zodanige samenstelling van het personeelsbestand (zowel kwantitatief als kwalitatief) dat de vereiste taken op professionele wijze kunnen worden uitgevoerd. Met andere woorden: de juiste medewerker op de juiste plaats. Om dit te bereiken hebben we in 2015 gezocht naar een goede mix tussen vast en tijdelijk personeel, en inhuur.
B. Dienstverlening. Voor een optimale dienstverlening geldt als absolute randvoorwaarde dat de informatievoorziening op orde is. Het via vier onderscheiden kanalen (post/mail, website, balie en telefoon) informatie eenduidig, volledig en betrouwbaar beschikbaar stellen.
C. Omgaan met bezwaren, klachten en informatieverzoeken. Het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening, het verhogen en beheersen van de juridische kwaliteit van producten, het beheersen van juridische risico's en het terugdringen van juridisering.
D. Organisatie ontwikkeling. Het streven naar een organisatie die effectief, efficiënt, flexibel, innovatief en klantgericht is. Gezien de steeds veranderende omgeving is hierbij sprake van een continu proces.
E. Onderzoek en verantwoording. Het beheersen van de geldstromen en het bewaken van de juiste uitvoering van de begroting.
F. Automatisering. Het aanbieden, beheren en onderhouden van een adequate technologie ter realisatie van een optimale informatievoorziening.
G. Goede interne en externe communicatie. Heldere, open en proactieve communicatie naar verschillende doelgroepen (o.m. burgers, medewerkers, college en bestuur).
H. Optimale huisvesting & facilitaire dienst. Het optimaal faciliteren van de organisatie op het gebied van huisvesting, service en middelen.
I. Professionele uitvoering verwerkingsprocessen. Het juridisch en inkoop technisch verantwoord verwerven van noodzakelijke en kwalitatieve producten, diensten en werken tegen lage integrale kosten op langere termijn.