5 Bedrijfsvoering

I. Professionele uitvoering verwervingsprocessen

De verschillende inkooptrajecten zijn juridisch en inkoop technisch verantwoord uitgevoerd. Daarmee is bereikt dat inkopen tegen zo goed en goedkoop mogelijke voorwaarden hebben plaatsgevonden.

In 2014 is door de gemeente Lingewaard de inkoopportal gebouwd voor de G5 (Arnhem, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Lingewaard). In 2015 is door alle gemeenten, behalve Arnhem, de portal in gebruik genomen. In 2015 is door het Team Inkoop de eerste stap gemaakt om de organisatie meer te adviseren op het gebied van aanbestedingen dan het daadwerkelijk uitvoeren van deze aanbestedingen.
De inkoopportal heeft deze keuze voor een meer strategische rol mogelijk gemaakt.
In 2015 is de inkoop app in gebruik genomen. Deze app dient om de kansen voor gemeentelijk opdrachten met lokale ondernemers te verbeteren en te bevorderen.