5 Bedrijfsvoering

G. Goede interne en externe communicatie

In 2015 is gestart met een nieuwe benadering van Communicatie. Interne en externe communicatie raken steeds meer in elkaar verstrengeld. Hoewel het twee disciplines blijven, kan het een niet bestaan zonder het ander en kan in tijdspad geen onderscheid gemaakt worden. Dat vraagt ook een andere benadering van Communicatie. Geen intern en extern communicatieadviseur, maar het onderscheid in werkverdeling ligt nu op organisatie en bestuur. Deze stap is definitief gezet in 2015 en wordt verder uitgewerkt in 2016.

Interne Communicatie
Een goede interne communicatie, zorgt ervoor dat medewerkers zich serieus genomen voelen, waardoor de trots op hun eigen organisatie toeneemt. Het maakt medewerkers uiteindelijk tot goede ambassadeurs van de organisatie. Door goed en regelmatig in contact te zijn en blijven met het lijnmanagement, helpt Communicatie om het belang hiervan in te zien en te ondersteunen, signaleren en faciliteren waar nodig.
Er is doorgegaan met de zeepkistbijeenkomsten en ook het wekelijkse blog van de gemeentesecretaris is gecontinueerd.

Externe communicatie
In 2015 zijn, afgestemd op de LTA, speerpunt projecten gekozen waar Communicatie haar prioriteit aan heeft gegeven. Hierdoor is de kwaliteit van het advies en ondersteuning verbeterd en is het aanbod van Communicatie meer afgestemd op de vraag van zowel bestuur als organisatie.
Er heeft een proef plaatsgevonden met een collegenieuwsbrief; deze bleek echter niet succesvol door te weinig content. De nieuwsbrief is na een proefperiode gestopt.
Het gebruik van de social media kanalen, met name het gebruik van Facebook is toegenomen. Het medium wordt meer gevonden zowel door collega’s als inwoners om in contact te komen met elkaar.
In 2015 is de Toptakenwebsite gelanceerd. Een vraaggerichte site van de gemeente. Een belangrijke stap vooruit in de dienstverlening en daarmee de externe communicatie. Een belangrijk voorbeeld waarin we onze communicatie steeds meer afstemmen op de behoefte van de inwoner. Niet meer zenden en aanbieden, maar afstemmen op de vraag. Een belangrijk extern communicatiemiddel en dienstverlenings-portal is hiermee ontstaan.