5 Bedrijfsvoering

H. Optimale huisvesting & facilitaire dienst

De vele jaarlijks terugkerende activiteiten werden door team Facilitaire Zaken met enthousiasme en naar wens uitgevoerd. Het verzorgen van recepties, doorkomst 4daagse, taken ten gunste van de raad en beheer/uitgifte van vervoersmiddelen zijn hier voorbeelden van. De stabiele bezetting, regelmatig werkoverleg en prima verstandhoudingen met als resultaat een laag ziekteverzuim binnen het team, dragen zeker bij tot het goede resultaat.

In het kader van de taak rondom beveiliging en veiligheid zijn een aantal flinke stappen genomen.
Zo is het interventieteam uitgebreid naar 20 personen en heeft men in het najaar een intensieve training gevolgd. Ook wordt de receptie nu bemenst door een beveiligingsbedrijf waarbij de taken beveiliging/ hospitality geborgd zijn.En is de receptie fysiek aangepast om de kwetsbare positie van deze specifieke plek te verbeteren.

Qua huisvesting is de WarmteKoudeOpslag aangepast om de onbalans tussen de warme en koude bron beter in evenwicht te houden.
We hebben het akoestiekonderzoek afgerond en omgezet naar acties waarbij het aanbrengen van geluidsabsorberende voorzieningen de voornaamste oplossing is gebleken.
Ook is gekeken naar de indeling van het gebouw en de mogelijkheden om de werkplekken zo efficiënt mogelijk in te delen. Dit krijgt in 2016 zijn vervolg.
De aanbesteding voor het WTB (werktuigbouwkunde) is afgerond en na afweging gegund aan de huidige partner Cofely die het ETB (elektrotechnisch bouwkunde) met veel lokale werknemers uitvoert.

Het onderhoudsniveau van de gemeentekantoren is prima op peil. Een goede signalering en adequate acties dragen bij tot een prettige, veilige en goede werkomgeving.

De ruimtes welke team Facilitaire Zaken beheert worden alleen aan derden in gebruik gegeven als er een breed maatschappelijk doel mee gediend is. Dit wordt per aanvraag beoordeeld.
Zo is eind 2015 de stichting SWL in Huissen in de oude Raadzaal het gebruik van ruimtes op vaste dagen toegezegd.