5 Bedrijfsvoering

B. Dienstverlening

Publicatie decentrale regelgeving  

De website www.overheid.nl is de toegang tot alle informatie en diensten van de Nederlandse overheid op internet. Alle actuele verordeningen zijn en worden geplaatst op deze website. Algemeen verbindende voorschriften zoals verordeningen moeten verplicht via een elektronisch gemeenteblad worden bekend gemaakt, tevens ontsloten via www.overheid.nl. Dit is van belang om ze in werking te laten treden. Een bekendmaking van een verordening via HetGemeenteNieuws is niet voldoende. Daarnaast staan de gemeentelijke bekendmakingen uit HetGemeenteNieuws ook op www.overheid.nl.

Publicatie decentrale regelgeving

Indicator

Plaatsen van alle verordeningen op de website www.overheid.nl

100%

Plaatsen van de gemeentelijke bekendmakingen op de website www.overheid.nl

100%

Klantcontact
Het jaar 2015 heeft met name in het teken gestaan van onderzoeken, voorbereiden en bedenken hoe dingen beter kunnen. Dit geldt niet alleen voor de directe publieksdienstverlening, want die is (zoals gebleken) goed op orde, maar met name ook voor de achterliggende processen. Er is bijvoorbeeld een 'toptakenonderzoek' uitgevoerd om te achterhalen waar onze klant nu echt voor naar de gemeentelijke website komt. Er zijn processen in kaart gebracht en verbeterd (bijvoorbeeld de melding openbare ruimte, digitale verhuisaangiften). En er is eind 2015 een compleet nieuwe website neergezet, waarop onze klanten veel beter kunnen vinden wat zij zoeken en veel makkelijker zaken kunnen doen met de gemeente dan voorheen. In 2016 zal de feitelijke implementatie van die verbeterde processen echt goed uitgevoerd gaan worden.

Vanaf 2012 is er een redelijk stijgende lijn te zien geweest met betrekking tot het aantal bezoekers dat op afspraak aan de balie kwam. Dat is ook logisch, het kunnen maken van een afspraak was nieuw, het gebruik ervan moest wennen. Het percentage is gestegen van 30, naar 40, naar 50% in respectievelijk 2012, 2013 en 2014. In 2015 is nog slechts een minieme stijging zichtbaar van 1% ten opzicht van het jaar ervoor. Concreet zijn in 2015 14.340 bezoekers op afspraak gekomen, en 13.866 middels vrije inloop. Dit is 50,89% tegen 49,11%. Het blijkt lastig te zijn om bezoekers te “dwingen” om een afspraak te maken, dit kan ook nooit een doel op zich zijn. Mooier is het om bezoekers te verleiden om een afspraak te maken. Dit kunnen we doen door het makkelijk te maken om een afspraak te maken (zie de nieuwe www.lingewaard.nl ), of door er heel veel over te communiceren (kan nog beter) en door de voordelen te benoemen (geen wachttijd). Uit onderzoek is reeds gebleken dat het plafond op circa 70% op afspraak als er ook nog een mogelijkheid is tot vrije inloop. In 2016 is mogelijk nog een kleine stijging te verwachten, de indicator in de programmabegroting 2016 is derhalve op 55% gesteld.

Doel

Indicator

Raming
 2015

Werkelijk
2015

Juiste en betrouwbare informatie

Percentage bezoekers dat op afspraak komt voor een baliedienst

60%

60% à gerealiseerd in 2015
= 51% op afspraak (49% vrije inloop)

Percentage meldingen dat binnen de gestelde termijn is afgewikkeld

92%

92% à gerealiseerd in 2015 = 92%

Toelichting: het callcenter is uitsluitend verantwoordelijk voor de registratie van de meldingen (circa 3000 per jaar), de feitelijke afhandeling van de meldingen gebeurt door de vakteams, terugkoppeling aan de inwoners in toenemende mate door het callcenter.

                         Vrije inloop                 Op afspraak
2012                 63,28%                        36,72%
2013                 60,14%                        39,86%
2014                 56,76%                        43,24%
2015                 49,11%                        50,89%